19/4/17

Agricultura elabora una nova Llei de caça de Catalunya sostenible i equilibrada territorialment


La directora general de Forests, Montse Barniol, durant la sessió informativa
La directora general de Forests, Montse Barniol, durant la sessió informativa
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està elaborant una Llei pròpia de caça de Catalunya amb especial atenció als equilibris entre diferents activitats i a la prevenció i mitigació de riscos i perjudicis originats per les sobrepoblacions d'algunes espècies cinegètiques. Aquesta nova normativa es vol elaborar amb el consens i la participació dels principals sectors implicats en relació amb la fauna cinegètica. Així, avui a Vic i dimecres vinent a Valls, el Departament reuneix  els diferents agents per avançar en els treballs de redacció d'una nova llei de caça catalana.
 
A Catalunya, l'activitat cinegètica està regulada per la Llei 1/1970, de 4 d'abril. Aquesta Llei, feta en un moment predemocràtic, ha quedat antiquada i desfasada amb la realitat social i mediambiental de Catalunya.
 
La directora general de Forests, Montse Barniol, ha presidit aquesta tarda a Vic la  primera sessió informativa per debatre i elaborar una llei pròpia, necessària i que ha de ser un element que contribueixi a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l'equilibri territorial. Barniol ha volgut deixar clar que "cal replantejar el paper de la caça com una eina eficaç per la gestió de la biodiversitat, els ecosistemes forestals i la fauna salvatge". Així, ha explicat que  hem de ser capaços d' adequar la legislació bàsica a les necessitats del segle XXI, als canvis i a la transformació social i territorial que ha sofert Catalunya des de l'any 1970".
 
Han assistit a la trobada d'avui representants del col·lectiu de caçadors, propietaris de terrenys cinegètics, organitzacions agràries, cooperatives, representants del món local, entitats ecologistes i animalistes i excursionistes, entre d'altres.
 
Aquesta nova llei s'emmarca en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica que desenvolupa el Departament d'Agricultura, que té com a objectiu establir un nou marc legal, administratiu i operatiu per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Es tracta de prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els danys que generen, i l'elaboració de la nova Llei  és una de les millores del marc legal previstes en el Pla.
 
Una nova llei sostenible i equilibrada territorialment
 
Actualment, l'activitat cinegètica està dissenyada legislativament, fins avui, com una activitat de lleure, mentre que emergeix una altra necessitat, més social, que és el control de danys i la gestió per a un medi equilibrat i sostenible, alhora que cal posar en valor una activitat tradicional que ajuda a la dinamització econòmica i social dels municipis més rurals. La nova llei ha d'explorar i implantar nous models i definir i promoure una funció molt més social de l'activitat cinegètica. Es tracta de tirar endavant una Llei que permeti regular millor els drets i deures i que modernitzi i adapti la caça al segle XXI.
 
La Llei de caça de Catalunya ha de ser un element que contribueixi a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l'equilibri territorial. Ha de tenir en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i ha d'esdevenir un veritable motor de dinamització i d'orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya. També, la nova normativa ha d'explorar i implantar nous models i formes de fer per resoldre els problemes específics de zones de muntanya, dels conreus competitius o de les zones urbanes i suburbanes, entre d'altres. I, tot això, respectant i valoritzant l'activitat tradicional de la caça, en harmonia amb la resta d'activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Ditxos de Sant Antoni de Gandesa 2014

Sexta Fira del Tocino de Caseres

25è aniversari del Consell Comarcal de la Terra Alta

Subhasta de la llenya de Sant Blai

Presentació de 'La passió' de Vilalba dels Arcs 2013

Contacta amb ROL

Contacta amb ROL